VÝVOJ CEN MĚDI PRO ROK 2007

ceny 0701   ceny 0702

VÝVOJ CEN MĚDI PRO ROK 2006

Tento rok již potřetí upozorňujeme naše partnery na katastrofální vývoj cen mědi na světových trzích (viz. graf).
V případě stabilizace cen mědi na současné úrovni je třeba počítat s dalším zvýšením cen datových kabelů od 1.června 2006 v rozmezí 15 až 20% vůči dnešnímu stavu.
Jestliže bude negativní vývoj pokračovat, může být tento nárůst ještě dramatičtější!!!

graf